abubakar


Total kunjungan 725 , Kunjungan hari ini 12  Oleh : M. Adwaul Haq Sebuah kisah dari khalifah pertama yakni, Abu bakar as-siddiq, yang mana menceritakan tentang kerendahan hati seorang sahabat rasul ini. Sebelum menjadi khalifah, Abu bakar Ra telah terbiasa memberi pelayanan-pelayanan terhadapp penduduk di lorong-lorong. Di antara tetangganya, terdapat wanita-wanita tua yang telah ... Continue reading

Kerendahan Hati Seorang Abu bakar As-Shiddiq