SUSUNAN KEPENGURUSAN
HIMPUNAN MAHASISWA PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (HIMA PAI)

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

MASA BAKTI 2019-2020

KETUA UMUM           : Abizard Rafli Asrafzani

WAKIL KETUA            : Agiel Laksamana Putra

SEKERTARIS              : Hestina Putri Mukharomah

BENDAHARA             : Jauharotus Shokhiyah

Departemen – Departemen

  • Departemen PSDM (Pemberdayaan Sumber Daya Masyarakat)

     Ketua bidang                    : Junaina Bintang Novita

     Sekretaris bidang             : Burhana Izza Mantovani

  •      Departemen Pendidikan

     Ketua bidang                    : Mochammad Ari Listyanto

     Sekretaris bidang             : Zuhraini Mahzura

  •      Departemen Keagamaan

                 Ketua bidang                    : Hamza Fahrur Rozi

Sekretaris Bidang             : Amir Hamzah

  •       Departemen Kewirausahaan

                 Ketua bidang                    : Arba’atun Khurum

Sekretaris bidang             : Nia Masudah

  •       Departemen Sostek

                Ketua bidang                   : Askar Tsabit

Sekretaris bidang            : Dwikey Novembry S. A

  •       Departemen Orsenbud

                Ketua bidang                   : Abdulloh Haris Almuzakki

Sekretaris Bidang           : Pandu Kuncoro Adjie